Điều kiện đặt vé

 

 

1. Thanh toán ít nhất 50% để giữ chỗ. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả lại nếu quý khách hủy bỏ đặt vé.

2. Phải hoàn thành thanh toán cho chúng tôi tối thiểu 05 giờ làm việc sau khi đã xác nhận thành công.

3. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân hành khách khi đặt vé với phòng vé chúng tôi.

4. Phải mang theo giấy tờ tùy thân như CMND , đối với khách nước ngoài phải có Passport khi xuống tàu.

5. Không được mang hàng quốc cấm, hàng dễ cháy nổ và hàng có mùi hôi thối lên tàu.

6. Nếu có mang theo môtô quý khách phải có mặt trước 45 phút giờ tàu chạy.

7. Phòng vé chúng tôi không chịu trách nhiệm nào trong trường hợp quý khách đi trể chuyến tàu.

8. Phòng vé chúng tôi được phép thay đổi ngày hoặc giờ trong trường hợp thời tiết xấu, mà không phải chịu bất cứ khoảng bồi thường nào.