Điều kiện đổi trả

 

Hiện tại vé tàu được in hoàn toàn qua mạng điện tử nên chúng tôi nhận đổi và không nhận đổi vé trong những trường hợp sau đây:

 

Trường hợp không đổi được:

1. Vé xuất trong vòng 45 phút trở lại khi quý khách đã nhận vé.

2. Vé bị phai màu do bị nhiệt độ quá cao không nhìn thấy được thông tin.

3. Vé không trùng thông tin hành khách.

 

Trường hợp đổi được nhưng chịu phí:

1. Đổi ngày trước 1 tuần mức phạt 20%

2. Đổi ngày trước 12h mức phạt 40% tiền vé.

3. Đổi ngày trước 45 phút so với giờ tàu chạy phụ thu 100% tổng tiền vé.