Hướng dẫn đặt vé

Để đặt vé tàu trực tuyến, chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng tiện ích trực tuyến tại trang web chúng tôi như sau:

 

Bước 1:  Tìm kiếm tuyến tàu, đi hay khứ hồi theo ngày cụ thể

Truy cập vào link: Tại đây sẽ hiển thị như hình bên dưới.

help01

Bắt đầu chọn các tùy chọn như hình dưới

help02

+ 1 - Chọn loại vé một chiều hay khứ hồi

+ 2 - Chọn tuyến đi từ điểm nơi khởi hành đi và nơi đến (Chúng tôi đã cố định theo các tuyến tàu chạy)

+ 3 - Chọn ngày khởi hành cho tuyến đi

+ 4 - Chọn ngày khởi hành cho tuyến về. (Chọn loại vé khứ hồi ngày khởi hành mới chấp nhận cho chọn ngày)

+ 5 - Số lượng vé người lớn muốn đặt.

+ 6 - Số lượng vé trẻ em muốn đặt.

+ 7 - Bắt đầu tra cứu tàu

 

Bước 2: Lựa chọn tàu

Tất cả các tàu được hiển thị gồm có tên tàu, Thời gian tàu rời cảng và thời gian tàu cập cảng, giá vé người lớn - giá vé trẻ em, mã giảm giá nếu có mã mới được áp dụng giảm giá.

help03

Để chọn tàu cho tuyến đi và tuyến về click chuột vào nút đặt vé, bắt buộc bấm nút đặt vé khi lựa chọn cho loại vé khứ hồi.

 

Bước 3: Thông tin dành cho người đặt vé

help04

Thông tin người đặt vé cần phải viết chính xác về thông tin cũng như số điện thoại và tên người đặt, email. để phục việc trong việc xác nhận xác minh đơn hàng.

 

Bước 4: hoàn tất đơn hàng

help05

Để hoàn tất đơn đặt vé, website trả về thông tin như loại tàu, thời gian số lượng vé đã đặt, giá tiền và tổng số tiền quý khách phải thanh toán khi đặt vé để kiểm tra. sau đó chọn "Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện" các điều khoản và điều kiện của website nằm ở chân trang. Chọn nút "Hoàn Tất" để gửi đơn hàng.