Điểm đến thân thiện và an toàn

Những năm qua, ngành Du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn biểu hiện yếu kém, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh. Có thể kể như việc triển khai thực hiện quy họach chi tiết tại các khu, điểm du lịch còn chậm, quy hoạch chưa phủ kín, chưa đồng bộ trong kết nối giữa các khu, điểm du lịch trong từng vùng, củng như liên kết giữa các vùng du lịch với nhau.

 

Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch như giao thông, điện, nước sạch, khu xử lý rác chưa đáp ứng nhu cầu. Việc công nhận khu, tuyến, điểm du lịch và đô thị du lịch chưa thực hiện được. Hoạt động du lịch tại nhiều nơi còn mang tính tự phát, sản phẩm du lịch chưa phong phú, đa dạng.

diemden
Song song đó, chất lượng đội ngủ cán bộ quản lý và lực lượng lao động trong ngành Du lịch còn thấp so bình quân chung của cả nước. Sự phối hợp trong quản lý hoạt động du lịch giữa các cấp, các ngành từng lúc, từng nơi có biểu hiện chưa chặt chẻ; kiểm soát giá cả các dịch vụ du lịch chưa tốt; vấn còn tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, điểm du lịch. Sự liên kết các vùng du lịch khác trong nước và nước ngoài trong quảng bá, giới thiệu sản phầm du lịch có chuyển biến những năm gán dây, nhưng còn khá thụ động...

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới (2016-2020), tỉnh ta đưa ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tốc độ phát triển nhanh, bền vửng, có thương hiệu, điểm đến hấp dẫn của du khách. Mục tiêu đến cuối năm 2020, Kiên Giang đón 6,8 triệu lượt khách du lịch trở lên, trong đó khách quốc tế 450.000 lượt, tăng trường bình quân 10,2%/năm, doanh thu hàng năm tăng 22%.

Để đạt được mục tiêu trên, du lịch Kiên Giang tập trung thực hiện một số định hướng lớn: Xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Kiên Giang trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh của khách du lịch trong nước và quốc tế. Tiến hành rà soát bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch, nhất là quy hoạch chi tiết các khu, điểm, tuyến du lịch ở các vùng du lịch trọng điểm; triển khai nhanh các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh du lịch. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh du lịch thuận lợi, thông thoáng; tập trung triển khai có hiệu quả việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch...