Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng: 28A Cách mạng tháng tám, Phường Tô Châu, TX Hà Tiên, Kiên Giang

Nhà riêng: 72 Lam Sơn, Phường Bình San, TX Hà Tiên, Kiên Giang

0916.311.000 - 0918.311.000

booking@hatienphuquoc.vn

 

Tài khoản cá nhân:

STK: 0091 000 355 499

TTK: Huỳnh Chí Tâm

Ngân hàng ngoại thương Kiên Giang

 

Tài khoản doanh nghiệp:

STK: 0091 000 580 630

TTK: DNTN Dịch vụ du lịch biển Hà Tiên

Ngân hàng ngoại thương Kiên Giang

 

Gửi Email