Tàu SuperDong 6

 

Tên gọi SuperDong 6
Sức chứa 275 pax
Vận tốc tối đa 30 Hải Lý
Thời gian tối đa 1 giờ 15 phút
Điều kiện thời tiết Cấp 7
Tuyến cố định  Hà Tiên ↔ Phú Quốc

SuperVI